Mark­arbeten och gräv­tjänster på Gotland

Lång erfarenhet av markentreprenad

Smiss Gräv & VVS Gotland utför stora och små uppdrag inom markarbeten på Gotland. Vi har en modern maskinpark och erbjuder tjänster såsom dräneringar, grundarbeten, grävningsarbeten, anläggning & planeringsarbeten, anläggning för enskilt avlopp m.m.

Våra fräscha och smidiga grävmaskiner arbetar över hela Gotland och våra kunder är företag, kommuner samt privatkunder.

Renovering av grävda brunnar

I grävda brunnar är det vanligt med bakteriologiska problem och brist på vatten. De bakteriologiska problemen är ofta orsakade av dålig brunnskonstruktion eller skada på brunnskonstruktionen. För att minimera risken för skadliga bakterier bör brunnen vara tät mot ytvatten.
Äldre brunnar som är lagda med sten eller tegel har ofta problem med just ytvatten, det kan bland annat åtgärdas genom att brunnen infodras. Har man brist på vatten är det ofta svårare att åtgärda. Ibland kan slambildning på botten påverka tillrinningen. Oavsett vilka problem ni har mer er brunn kan vi hjälpa er!

Diplomerad Avloppsanläggare

Smiss Gräv & VVS är godkänd av kommunen som diplomerad avloppsanläggare och utför anläggning av enskilda avlopp på Gotland. Läs mer på sidan avlopp

Avlopp

ROT-avdrag vid dränering

Gräv och markentreprenader Gotland

Behöver du hjälp att dränera och  fuktisolera villan, kontakta oss! Vi har lång erfarenhet av alla slags dräneringsarbeten. Just nu kan privatpersoner få skatterabatt vid dränering av villan eller fritidshuset genom att göra ett ROT-avdrag.

Smiss Gräv & VVS tar hand om redovisningen till Skatteverket och drar av skatterabatten direkt på fakturan.

Bilder från Gräv och markarbeten

Offert